Garantija

1. Ražotājs garantē, ka alternatīvais kārtridžs, to pareizi ekspluatējot, neizraisīs nekādus bojājumus jebkuram tādam lāzerprinterim, kuram šis kārtridžs ir paredzēts;
2. Ražotājs garantē, ka alternatīvā kārtridža darba resurss nebūs mazāks par oriģinālā ražotāja kārtridža darba resursu, kas nozīmē, ka izdruku skaits būs ne mazāks, kā oriģinālā ražotāja ražotajiem kārtridžiem. Izdruku skaitu aprēķina, ņemot vērā, ka attēla lapas aizpildījums nav lielāks par 5%;
3. Ražotājs apliecina, ka šī kārtridža ražošanai ir izmantoti kvalitatīvi materiāli atbilstoši attiecīgā kārtridža tipam;
4. Ražotājs apliecina, ka kārtridža ražošana ir veikta atbilstoši paredzētajām tehniskajām normām;
5. Kārtridža garantija ir spēkā, ja ir ievēroti kārtridža transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumi:
5.1. kārtridžu transportējot un to uzglabājot, ievērojiet kārtridža novietojuma virzienu, kas attēlots uz uzpildītā vai atjaunotā kārtridža kartona iepakojuma;
5.2. uzglabāšanas temperatūras diapazons ir no 5 līdz 35 °C;
5.3. neuzglabājiet kārtridžu vietā, kas pakļauta tiešai saules iedarbībai;
5.4. nepieļaujiet kārtridža mehānisku bojāšanu un tā lietošanu drukas iekārtā. Šādiem
mehāniski bojātiem un/vai triecieniem pakļautiem kārtridžiem garantija netiek nodrošināta.